Ceník

Školné:

Docházka        1-2x týdně:    - celý den (7:30-16:00 h.)     400 Kč                 - půl dne (7:30-12:30 h.)     360 Kč

Docházka        3-5x týdně:    - celý den (7:30-16:00 h.)     350 Kč                 - půl dne (7:30-12:30 h.)     310 Kč

Stravné:

  1. Celý den         85 Kč
  2. Půl dne           67 Kč


Hodinová sazba při nepravidelné docházce dítěte 150 Kč.

Děti mladší 2 let platí k výše uvedeným cenám příplatek 400 Kč měsíčně.


Poplatek za školku (školné + stravné) se hradí na základě vydané faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet. Úhrada poplatku v hotovosti není možná.