Ceník

Školné:

Docházka        1-2x týdně:    - celý den (7:30-16:00 h.)     550 Kč                 - půl dne (7:30-12:30 h.)     510 Kč

Docházka        3-5x týdně:    - celý den (7:30-16:00 h.)     500 Kč                 - půl dne (7:30-12:30 h.)     460 Kč

Stravné:

  1. Celý den         135 Kč
  2. Půl dne           110 Kč

 

Hodinová sazba při nepravidelné docházce dítěte 250 Kč.

Děti mladší 2 let platí k výše uvedeným cenám příplatek 600 Kč měsíčně.

 

Poplatek za školku (školné + stravné) se hradí na základě vydané faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet. Úhrada poplatku v hotovosti není možná.