Školička je rodinného typu. Malý počet dětí umožňuje pracovat s každým dítětem podle jeho individuálních možností a potřeb. Různě staré děti se od sebe navzájem učí pomáhat si a respektovat jeden druhého.

Rozvíjíme děti ve všech oblastech, potřebných pro jejich úspěšné zvládnutí vývojového období od jednoho roku po předškolní věk.


náplň