Denní režim 

7:30 - 8:30      individuální hry dětí, řízená i spontánní činnost, didaktické hry

8:30 - 9:00      hygiena, přesnídávka

9.30 - 11:30    pobyt venku, sportovní pohybové aktivity, hry

11:30 - 12:15  hygiena, oběd

12:15 - 14:15  pohádka, odpolední klid na lůžku, klidové aktivity

14:15 - 14:45  hygiena, svačina

14:45 - 16:00  odpolední tvořivá činnost dětí, pobyt venku, cílené činnosti pro rozvoj dítěte